Haastekätköä tekemässä – osa 1 : Haastekätkön vaatimukset

Nusut piilotti Itä-Suomeen haastekätkön ja päätti kirjoittaa lyhyen oppaan muille hommaa harkitseville. Koska asiaa haastekätköistä riittää paljon, niin jaoimme jutun kolmeen osaan. Tässä ensimmäisessä osassa keskitytään haastekätkön vaatimuksiin ja haastekätköjä koskeviin sääntöihin. Toisessa osassa tarkastelemme haastecheckeriä ja sen tekemistä ja kolmannessa osassa Nusut kertoo kokemuksistaan haastekätkön tekemisessä. Alla haastekätköjä käsitteleviä kirjoituksia tältä sivustolta:

Mitä haastekätkön laatiminen edellyttää?

Haastekätkö edellyttää kätköilijää löytämään fyysisen kätköpurkin lisäksi myös muita kätköttäjän määrittelemiä kätköjä. Haastekätköt kannustavat kätköilijöitä asettamaan ja saavuttamaan mukavia tavoitteita geokätköilylleen. Esimerkkejä haastekätköistä ovat vaikkapa haaste löytää kätkö vuoden jokaisena päivänä (ei välttämättä tarvitse olla yhden vuoden aikana) tai haaste löytää kätkö jokaisella eri vaikeus/maasto -yhdistelmällä.

Haastekätkön tekemisestä haaveilevan täytyy perehtyä voimassaoleviin haastekätköjä koskeviin ohjeisiin ja kriteereihin. Uusiin haasteisiin tulee myös aina liittää challenge checker (haastetsekkeri), joten tietämystä tarvitaan myös siitä kuinka tämä tapahtuu.

Haastekätkön vaatimukset

Haastekätköjä koskevat vaatimukset löytyvät Geocaching HQ:n ohjenuorista. Kokosimme tähän tiivistelmän ohjeista suomeksi.

1. Kätkötyyppi ja nimi

Haastekätkön tulee olla kätkötyypiltään mysteeri. Haastekätkön nimessä tulee olla englanninkielinen “challenge” -sana.

2. Haastechecker

Kaikissa 21. huhtikuuta 2015 jälkeen julkaistuissa haastekätköissä tulee kuvauksesta löytyä linkki Project-gc.comin tarjoamaan haastecheckeriin. Tämä koskee koko kätkön elinkaarta, jolla tarkoitetaan, että kätkösi voidaan hyllyttää tai jopa arkistoida, jos siihen liittyvä haastechecker ei toimi kunnolla.

Haastecheckeriä koskee seuraavat vaatimukset:

  • Haastekätkön kuvauksen tulee sisältää tasan yksi haastechecker. Ei vähempää, eikä enempää
  • Kätkökuvaukseen linkatun haastecheckerin GC-koodin tulee olla sama kuin haastekätkön GC-koodi.
  • Haastecheckerin tulee tarkistaa täyttyykö kätköilijällä juuri tämän haastekätkön ehdot.

Halutessasi voit linkata haastecheckerin käyttäen Project-gc.comin banneria (esimerkki alla). Mutta haastecheckerin voi myös linkittää tavallisella linkillä haastekätkön kuvaukseen.

3. Haastepurkin loppusijainti

Kätköpurkin tulee sijaita kätkösivulla löytyvissä koordinaateissa, joko listatuissa bogus-koordinaateissa tai kaikille näkyvänä waypoint-pisteenä. Laskutehtäviä tai muuta mysteeritehtävää ei sallita. Kätköpurkin tulee olla myös löydettävissä ilman, että haastekätkön tekijään tarvitsee ottaa yhteyttä.

4. Haasteen vaatimusten lähteet

Jokaisella haastekätköllä on omat vaatimuksensa, jotka kätköilijän tulee täyttää, jotta hän saa kirjata kätköstä löydön. Näiden kätköllä vierailijoita koskevien vaatimusten tulee pohjautua laajalti saatavaan informaatioon geocaching.com -sivustolla. Esimerkiksi tilastosivujen tietoihin kätköjen piilotuspäivistä, kätkötyypeistä, souvenireista, attribuuteista, jne. Samoin vaatimusten täyttyminen täytyy olla todennettavissa geocaching.comista löytyvien tietojen avulla. Haastekätkön omistajan tulee pystyä osoittamaan, että haastekätkön julkaisun aikaan on runsaasti haasteen jo täyttäviä kätköilijöitä.

5. Haasteen vaatimusten ehdot

Haastekätköjen vaatimusten tulee olla positiivisia ja edellyttää, että jokin kätköilytavoite saavutetaan. Vaatimus ei voi olla negatiivinen saavutus, esim. DNF-loggaukset. Haasteen vaatimusten tulisi olla yksinkertaisia ja helppoja selittää, seurata ja dokumentoida. Pitkä lista sääntöjä voi estää julkaisun. Yksinkertaisinta on, että haasteessa on yksi ehto. Jos haluat lisätä useamman ehdon haastekätköösi voi olla parempi tehdä niistä omat haastekätkönsä, kuin lisätä monta ehtoa yhteen haasteeseen.

Haastekätkön tulee olla kiinnostava ja saavutettava kohtuulliselle kätköilijämäärälle. Haastekätkön tarkastaja voi kysyä listaa kätköilijöistä, jotka ovat haasteen täyttäneet.

Haastekätköjä on kätkötarkastajien joskus vaikea arvioida ja tähän prosessiin sisältyy väkisinkin subjektiivisuutta. Tällä tarkoitetaan sitä, että yhden henkilön mielipide voi olla hyvinkin erilainen kuin jonkun toisen ja tämä vaikuttaa myös kätkön tarkastusprosessiin. Suomalaiset kätköntarkastajat yleensä konsultoivat toisiaan haastekätköjä julkaistaessa. Vaikka haastekätköjä koskeva vuoden 2016 sääntömuutos pyrkikin vähentämään subjektiivisuutta haastekätköjen tarkastamisesta, niin sitä on säännöissä edelleen, kuten edellä mainitussa kohdassa, että haastekätkön julkaisun aikaan on jo runsaasti kätköilijöitä, jotka täyttävät haasteen ehdot. Niinpä kätkötarkastaja voi tähän liittyen pyytää haastekätkön piilottajaa toimittamaan listan kätköilijöistä, jotka ainakin täyttävät haasteen vaatimukset. Tarkoitus ei ole kiusata kätkön piilottajaa, vaan yrittää varmistaa, että jokin järkevä määrä geokätköilijöitä pystyy haasteen suorittamaan ja on jo suorittanut, eikä kätkö ole yksityinen muutamalle kaverille tarkoitettu kätkö. Haasteen suorittaneita kätköilijöitä tulee olla riittävästi alueella, jonne haastekätkö on piilotettu.

6. Haasteen täyttymisen todentaminen

Haasteen omistajan täytyy varmistaa, että kätköilijät voivat osoittaa suorittaneensa haasteen ilman yksityisyyden suojan loukkaamista. Helpoiten tämä onnistuu lisäämäällä kätkökuvaukseen project-gc.comin haastechecker. Lisäksi haasteenomistajan täytyy osoittaa, että hän itse täyttää haasteen ehdot. Tämä hoituu esimerkiksi reviewer notella, johon liittää omat haastechecker-tuloksensa.

7. Login kirjaaminen

Vuoden 2015 huhtikuun 21. päivän jälkeen ilmestyneiden haasteiden dokumentointiin riittää se, että haastekätkön omistaja voi varmistaa ehtojen täyttymisen challenge checkerillä. Kätköloggaukseen ei tarvitse liittää listaa kätköistä, joilla haasteen ehto täyttyy.

Kätköilijä voi kirjata nimensä kätkön fyysiseen logikirjaan milloin tahansa: ennen tai jälkeen haasteen ehtojen täyttymisen. Haastekätkön voi kuitenkin logata löydetyksi nettiin vasta, kun kätkön logissa on nimi ja haasteen ehdot ovat dokumentoidusti täyttyneet.

Yllämainittu sääntö on ollut omiaan aiheuttamaan hämmennystä eri geokätköilyryhmissä. Jos haastekätköllä on käynyt kirjaamassa nimen vihkoon esimerkiksi 16.10.2019 ja haasteen ehdot tulee täyteen 25.1.2020, kummalle päivälle haastekätkö tulisi kirjata löydetyksi? Tästä on monia mielipiteitä, jotka vaihtelevat laidasta laitaan.

Jotkut ovat sitä mieltä, että haastekätköllä ei tulisi käydä ennen kuin ehdot ovat täynnä. Tietysti tämä malli olisi kaikista selkein, mutta ohjenuorat eivät suoraan käske näin toimia. Lisäksi, jos haaste sijaitsee kaukana kotoa, niin houkutus on tietenkin suuri käydä laittamassa nimi vihkoon ja kirjata löytö vasta myöhemmin, kun ehdot ovat täynnä.

No jos sitten käy kätköllä ennen kuin ehdot on täynnä, niin kummalle päivälle löytö kirjataan? Itse edustan sitä koulukuntaa, että kirjaisin löydön sille päivälle, jolloin purkillakin kävin – olinhan silloin fyysisesti kätkön luona läsnä. Jotkut ovat sitä mieltä, että löytö kirjataan vasta sille päivämäärälle, jolloin haasteen ehdot tulivat täyteen. Tämä on siitä hassu toimintatapa, että jos kätköllä vierailun ja löydön kirjaamisen välissä on vaikkapa vuosi, niin siinähän saattaa saada tilastoihin ylimääräisen maan, kunnan, tms. väärälle vuodelle. Eihän sitä ole tullut itse käytyä ko. paikassa tuolloin. Jotkut ovat sitten vielä sitä mieltä, että voit itse valita kummalle päivälle löytösi kirjaat. Harmittavaa on, etteivät HQ:n ohjenuorat anna tähän selkeää ohjeistusta. Toimit sitten miten tahansa, niin on hyvä olla valmis perustelemaan kantansa, jos kätkönomistaja edustaa jotakin toista koulukuntaa kuin mitä itse. Ja kohteliaisuus on syytä muistaa ja on hyvä olla valmis joustamaan itse, jos kätkönomistaja on vahvasti eri mieltä sinun kanssasi. Niinpä itse en esimerkiksi perustaisi johonkin toiseen haastekätköön tarvittavia löytöjä haastekätköihin ellei sitten ehdot täyty ennen kätköllä käyntiä, jolloin epäselvyyksiä ei pääse syntymään.

Hyväksyttävän haastekätkön kriteereitä

Tässä vielä koottuna Geocaching HQ:n ohjeistuksesta kriteereitä haastekätkölle. Kannattaa muistaa, että nämä kriteerit koskevat uusia haastekätköjä. Maastossa voi hyvin olla piilotettuna kätköjä, jotka eivät ole tämän ohjeen mukaisia, koska ne on piilotettu ennen näiden sääntöjen voimaantuloa.

Saavutettavuus

👍 Haastekätkön täytyy olla saavutettavissa mihin aikaan tahansa.

🚫 Haastekätkö, joka vaatii kätköjen löytämistä aiempina vuosina, ei ole mahdollinen uudelle kätköilijälle.
🚫 Haastekätkö ei saa erityisesti jättää ulkopuolelle jotain tiettyä kätköilijäryhmää.

Kumulatiivisesti aikaan sidottu 

👍 Kätköilyputki, jossa löydetään vähintään yksi kätkö per päivä on sallittu aina 365 päivään saakka.
👍 Tietyn määrän löytäminen kuukaudessa on sallittu haaste, jos määrä kertyy kaikilta vuosilta. Esim. 100 löytöä tammikuussa (kaikkien kätköilyvuosien aikana).
👍 Tietyn määrän löytäminen tiettynä viikonpäivänä on sallittu haaste, jos määrä kertyy kaikilta vuosilta. Esim. 100 löytöä maanantaisin.

🚫 Aika-rajattu kätköilyhaaste esim. tietty määrä löytöjä päivässä, viikossa, kuukaudessa tai vuodessa ei ole sallittu. Esim. 50 löytöä päivässä, 500 löytöä kuukaudessa, jne.
🚫 Yli 365 päivän pituista löytöputkea (vähintään yksi kätkö per päivä) edellyttävät haasteet eivät ole sallittuja.
🚫 Karkauspäivänä 29.2. löydettyjä kätköjä ei saa vaatia haasteessa.
🚫 Kätköputkihaasteessa ei saa olla lisävaatimuksia tyypin, vaikeustason, löytömäärän tai minkään muunkaan erityispiirteen mukaan. Ainoa vaatimus saa olla yksi löytö per päivä (max 365 löytöä peräkkäin).
🚫 Haasteen vaatimuksena ei saa olla enemmän kuin yhden kätkön löytäminen minään tiettynä päivämääränä, vaikka tämä kertyisi kumulatiivisesti joka vuosi. Esim. 5 löytöä vuoden jokaisena päivänä -haaste.

Vaatimusten lähteet

👍 Haasteiden vaatimusten tulee olla helposti ja laajasti saatavilla Geocaching.comissa ja niiden tulee olla tarkistettavissa Geocaching.comista löytyvän informaation avulla.
👍 Haastekätköjen suorituksen tulee perustua kätköihin, jotka kätköilijä on kirjannut Found it!, Attended tai Webcam Photo Taken -loggaustyypillä.
👍Haastekätkön suorituksen tulee perustua vain kirjauksen tyyppiin, ei kirjauksen sisältöön.
👍Haastekätkö voi perustua seuraaviin kätköilyalueisiin: maat, osavaltiot/provinssit, kunnat (tai niiden vastineet).
👍 Jasmer-haasteet variaatioineen ovat sallittuja. Jasmer-haasteessa on tavoitteena löytää vähintään yksi kätkö, jokaisen geokätköilyhistorian kuukaudelta. Eli yksi kätkö, joka on piilotettu toukokuussa 2000, yksi kesäkuussa 2000, jne aina tähän päivään asti.

🚫 Haaste ei saa edellyttää kulkijoiden kirjaamista, benchmarkien kirjaamista, waymarking -löytöjä tai lab cache löytöjen erittelyä.
🚫 Haaste ei saa perustua kätkön nimeen, kätkön tekijään, GC-koodiin, julkaisevaan tarkastajaan tai kätkökuvaukseen.
🚫 Haastekätkö ei saa vaatia kätköilijää omistamaan tai piilottamaan itse kätköä.
🚫 Haastekätkö ei saa vaatia kirjaamaan kätköjä, jotka ovat hyllyllä tai arkistoitu.
🚫 Haastekätkö ei saa perustua muihin alueisiin kuin maat, osavaltiot/ provinssit, kunnat (tai vastaavat). Esimerkiksi haasteen tekijän määrittämiin kartta-alueisiin, pituus- ja leveysasteisiin, säteeseen jne.
🚫 Haasteessa ei saa määritellä tiettyä päivää, jota vanhemmat kätköt ainoastaan kelpaavat haasteeseen.

Listauksiin perustuvat haasteet

👍 Haasteessa voi vaatia esim. vähintään X favopistettä saaneiden kätköjen löytämistä, koska tieto löytyy yleisesti Geocaching.comista.

🚫 Haaste, joka perustuu haasteentekijän hallinnoimaan tietoon on kielletty. Esimerkiksi haasteentekijän omat kätköt, omat bookmark-listat, omat suosikkikätköt, omat löydetyt kätköt jne eivät voi olla haasteen kriteerinä

Kaikki tai jokin prosenttiosuus kätköistä

👍 Hyväksyttävää on vaatia kohtuullinen määrä löytöjä tietyltä alueelta. Esimerkiksi jokin järkevä määrä Suomen Earth-kätköistä olisi julkaistavissa. Se mikä on järkevä jää loppuviimein tarkastajan päätettäväksi.

🚫 Kaikkien tai tietyn prosenttiosuuden löytäminen kätköistä, kätkötyypeistä, vaikeusasteista, tms. tietyltä alueelta ei ole sallittu. Esim. 80% Suomen Earth-kätköistä.

Löytöpäivä

👍 Kätköt, jotka on löydetty ennen haasteen julkistamista lasketaan mukaan haasteeseen.

🚫 Haasteeseen käytettävien löytöjen rajaaminen päivämäärän perusteella on kielletty. Haasteessa ei esimerkiksi voida vaatia, että löydöt, joilla haaste täytetään pitää olla tehty haastekätkön julkistamisen jälkeen.

Positiiviset vaatimukset

👍 Haasteen vaatimusten on oltava positiivisia ja edellytettävä jonkin kätköilytavoitteen saavuttamista.

 🚫 Haaste ei saa olla kätköjen löytämättömyys. Esimerkiksi haaste, joka edellyttää 10% löydöistä Attended-löytöjä, rajoittaa muiden kätköjen löytämistä. Toinen esimerkki olisi vaikkapa 100 mysteerikätkön löytäminen peräkkäin. Tämäkin rajoittaa muiden tyyppien löytämistä.
🚫 Haaste ei saa perustua kilpailuun vaan saavutukseen. Esimerkiksi FTF-löydöt ovat kilpailua.

Edellä kuvattujen sääntöjen lisäksi on tietenkin tärkeää huomioida, ettei yritä julkaista uutta haastetta alueelle, jossa on jo samanlainen tai hyvin samankaltainen haaste. Säännöt eivät ota kantaa siihen, kuinka suuri tämä alue on. Mutta voisin kuvitella, että Suomeen ei ehkä haluta kahta samanlaista haastekätköä. Ainakaan kahta samanlaista ei ole toistaiseksi julkaistu.

Haasteen vaikeusluokituksen tulisi perustua haasteen suorittamiseen ja maastoluokituksen haastepurkin sijaintiin. Nyrkkisääntönä tässä voi pitää sitä, että jos haasteen suorittamiseksi tulee hakea viiden tähden vaikeuksinen kätkö (esimerkiksi D/T-yhdistelmä haaste), niin tulee haasteen vaikeusluokituksenkin olla 5. Joskus on näkynyt haastekätköissä myös sitä, että maastoluokitus on tullut myös etsittävistä kätköistä. Ohjenuorat kuitenkin suosittelevat, että maastoluokitus asetettaisiin haastekätkölle purkin maastoluokituksen mukaan.

Lopuksi

Haastekätköä suunnitellessa kannattaa muistaa, että mikään kätköjulkaisu ei ole ennakkotapaus. Vaikka maastossa olisi jokin haastekätkö, joka on samankaltainen kun suunnittelemasi, ei se tarkoita, että sinun kätkösi julkaistaan. Laji ja säännöt elävät ja kehittyvät ja kun kätkötarkastajat oppivat lisää, saattaa heidän mielipiteensä muuttua. Niinpä ennen purkin rakentamista ja piilottamista kannattaa varmistaa kätkötarkastajalta onko haastekätköideasi hyväksyttävissä.

Lisäksi vaikka kätkösi täyttäisi yllä olevat kriteerit, voi kätkötarkastaja kuitenkin nähdä jonkin ongelman haasteessasi. Kätkötarkastaja voi tuoda nämä ongelmat tietoosi ja tarjota ehdotuksia miten haastetta tulisi muuttaa, jotta se tulisi julkaistuksi. Tässäkin asiassa kätkötarkastajien tehtävä ei ole kiusata kätköilijöitä vaan huolehtia, että myös haastekätköt ovat kivoja ja kaikkien etsittävissä.

Palataan aiheeseen kirjoitussarjan kakkososassa, jossa teemme haastekätkölle haastecheckerin.

Teksti: Nusut & Weellu

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.