Haastekätköjen paluu

Jokin aika sitten Geocaching HQ ilmoitti, että haastekätköt palaavat ja lisätietoa olisi pian luvassa. Nyt Geocaching HQ on päivittänyt haastekätköjä koskevaa ohjeistusta ja 25.5. 2016 alkaen uusia haastekätköjä voi taas piilottaa, kunhan ne noudattavat päivitettyjä ohjenuoria.

Haastekätköt haasteellisia

Monille haastekätköt ovat geokätköilyn suola, joka saa kätköiljät suunnittelemaan mitä kummallisempia kätköilyretkiä. Monesti tällaiset joskus pöhkötkin kätköilyretket ovat niitä, joita muistellaan pitkään ja siksi monet pitävät haastekätköistä. Haastekätköt kuitenkin merkittävästi eroavat muista kätköistä, koska perustavanlaatuinen ohjenuora ei päde niihin: Haastekätköillä voi olla lisävaatimuksia (Additional Logging Requirement, ALR) ennen kuin kätkön voi logata löydetyksi.

ALR:t ovat kätköissä yleensä kiellettyjä, koska ne aiheuttavat paljon hämmennystä ja ovat ehkä olleet hieman ahdistaviakin joillekin kätköilijöille. Esimerkiksi aiemmin joissain kätköissä ollut ALR-vaatimus uuden kätkön tekemisestä on ollut sellainen, että jotkut kätköilijät eivät ole halunneet tehdä uutta kätköä ja siksi eivät ole voineet etsiä ko. kätköä. Tämä ei tietenkään ole ALR:ien tarkoitus: estää kätköilyä.

Haastekätköissä ajatuksena on kuitenkin ollut, että haastekätköjen tapauksessa ALR:t tuovat mukanaan enemmän positiivisia asioita kuin negatiivisia. Ennen haastekätköjen tauolle laittamista Geocaching HQ kuitenkin tuli lopputulokseen, että negatiiviset seuraamukset ovat isommat kuin positiiviset. Geocaching HQ on listannut muutamia haastekätköjen negatiivisia seuraamuksia, jotka johtivat taukoon:

  • Haastekätköjen subjektiivisuus
  • Korkea vetoomusten määrä
  • Löydön lisävaatimukset ymmärretään usein väärin.

Haastekätköjen subjektiivisuus

Kätkötarkastajat ovat vapaaehtoisia, jotka käyttävät omaa vapaa-aikaansa geokätköily-yhteisön hyväksi ilman korvausta. Yleensä he ovat kokeneita kätköilijöitä, jotka tietävät mitkä kätköt ovat julkaistavissa ja mitkä ei. Haastekätköjen kohdalla kuitenkin on usein vaikea päättää, onko haaste järkevä ja sopiva julkaistavaksi vai ei. Haastekätköjen tarkastus vie usein aikaa, koska tarkastajat keskustelevat usein, onko haaste sopiva julkaistavaksi vai ei. Kätkön piilottajalla on tietenkin asiasta oma mielipide, joka on haasteidean puolesta. Usein, jos haasteidea hylätään, mielenpahoitukselta ei voi välttyä ja kätkönomistajat kirjoittavat tarkastajista ikävään sävyyn. Kätkötarkastajat ympäri maailman ovatkin sanoneet, että haastekätköjen tarkastaminen on usein riitaisa prosessi ja siksi epämielyttävin kätkötyyppi tarkastettavaksi.

Subjektiivisuuteen liittyen haastekätköihin on aiemmin liittynyt ohjenuora, joka vapaasti suomennettuna kuuluu jotakuinkin näin:

Haastekätkön tulee olla saavutettavissa järkevälle määrälle kätköilijöitä ja olla riittävän houkutteleva, että se vetoaa kätköilijöihin, jotta he haluavat haasteen suorittaa. Kätkötarkastaja voi kysyä piilottajalta, ketkä paikalliset kätköilijät ovat jo suorittaneet haasteen.

Tarkoituksena tällä ohjenuoralla on pitää huoli siitä, että haaste ei ole liian vaikea ja siksi vain harvojen herkkua. Jos haaste on sellainen, että kätköilijä ja hänen kaverinsa on sen suorittaneet ja se on vaikea muiden suorittaa, niin kätkö on tarkoitettu vain rajatulle yleisölle ja se ei ole hyväksyttävää. Se mikä on järkevä määrä muita kätköilijöitä on tietenkin edelleen subjektiivinen käsite.

Lisäksi ohjenuorat aiemmin ohjeistivat, että samoja tai samankaltaisia haasteita ei tulisi tehdä samalle alueelle. Käytännössä Suomen tarkastajat ovat pitäneet huolta, ettei Suomessa ole kahta samanlaista tai samankaltaista haastetta. Se mikä on samankaltainen on jälleen hieman tulkinta kysymys, josta tarkastajat viime kädessä päättävät.

Korkea vetoomusten määrä

Kun kätkötarkastaja tekee päätöksen olla julkaisematta kätköä, voi kätkönomistaja vedota Geocaching HQ:hun kätkönjulkaisemiseksi jos kokee, että julkaisuprosessissa on tapahtunut vääryys. Geocaching HQ on sanonut, että yli 50 prosenttia kaikista vetoomuksista ennen haastekätköjen jäähyä koski haastekätköjä. Haastekätköjen lukumäärä kuitenkin kaikista kätköistä on alle prosentti. HQ:n mielestä tämä oli merkki siitä, etteivät haastekätköt toimineet toivotulla tavalla.

Löydön lisävaatimukset ymmärretään usein väärin

Jotkut haastekätköt ovat sellaisia, joiden ehdot on helppo ymmärtää. Esimerkiksi kätkö, jossa pitää löytää tietty määrä kätköjä päivässä on helppo ymmärtää. Koska tällaiset yksinkertaiset haasteet on jo julkaistu monille alueille, kätköilijät alkoivat tehdä monimutkaisempia haastekätköjä, joissa on useita ehtoja. Esimerkiksi tiettyä kätkötyyppiä pitää löytää tietty määrä peräkkäisinä päivinä tiettynä aikana vuodessa. Tai haaste, jossa pitää olla löytänyt tietty määrä regular -kokoisia kätköjä, multi-kätköjä ja lisäksi vielä tiettyjä kätköjä tiettynä viikonpäivänä. Tällaisissa haasteissa kätköilijän on hankala selvittää, onko oikeasti täyttänyt haasteen vai ei. Lisäksi tällaiset haasteet ovat turhan vaikeita suorittaa monille kätköilijöille.

Uudet kaikkia haastekätköjä koskevat vaatimukset

Tässä lista haastekätköjä koskevista päivitetyistä vaatimuksista.

Kätkötyppi ja nimi

Haastekätköt tulee listata mysteerikätköinä ja niiden nimessä tulee olla sana “challenge”. Tämä koskee myös Suomea, esim. Kuntahaaste haastekätkön nimenä ei käy vaan siinä pitää olla sana challenge. Niinpä nimi voisi olla esimerkiksi Kuntahaaste – Municipality Challenge.

Haastekätköjä koskevassa kyselyssä monet toivoivat haastekätköille omaa kätkötyyppiä. Se olisikin selkeä ja hyvä vaihtoehto. Tässä vaiheessa kuitenkin Geocaching HQ ei vielä halunnut sitä lanseerata. Ajatuksena on katsoa ensin noin vuoden ajan, mihin suuntaan haasteet lähtevät kehittymään uuden ohjeistuksen myötä. Jos haasteet aiheuttavat ongelmia jatkossakin, niin ehkä niiden olemassaoloa harkitaan uudestaan. Jos taas haasteet toimivat ongelmitta, ne saattavat saada oman kätkötyypin tulevaisuudessa.

Haastechecker

Ehkäpä isoin muutos on, että kaikissa jatkossa julkaistavissa haastekätköissä tulee olla haastekätkö-tarkistin. Tarkistin auttaa kätköilijöitä tarkastamaan, ovatko haasteen ehdot täyttyneet vai ei. Project-GC.com on jo jonkin aikaa tarjonnut haastekätkötarkistimia ja Geocaching HQ on päättänyt tehdä heidän kanssaan yhteistyötä sen sijaan, että tekisivät oman tarkistimen. Uudet ohjenuorat vaativat, että tarkistin löytyy kätkökuvauksesta koko kätkön elinkaaren ajan. Jos tarkistin ei toimi syystä tai toisesta, tulee haastekätkön omistajan hyllyttää tai tarvittaessa arkistoida haastekätkö.

Lisäksi haastekätkön ei tulisi tarvita useaa tarkistinta. Eli jos project-gc.comissa ei ole valmista yhtä tarkistinta, jolla haasteen ehdot voi tarkistaa, tulee kätkön piilottajan tehdä sellainen.

Loppupisteen sijainti

Uutena haastekätköjä koskevana sääntönä on, että haastekätkön tulee olla annetuissa koordinaateissa tai kätkökuvauksessa annetussa waypointissa. Aiemmin monissa haasteissa käytetty x metriä suuntaan y astetta -tyyppinen pulma ei ole enää mahdollinen. Lisäksi aiemminkin kaikkia kätköjä koskeva sääntö on edelleen voimassa: fyysinen kätkö tulee olla löydettävissä ilman yhteydenottoa kätkönomistajaan.

Haasteen kriteerit

Uutena rajauksena haastekätköjen kriteerit tulee olla saatavilla geocaching.comista. Muilta sivustoilta löytyvät tilastot eivät kelpaa lähteeksi. Tällä siis tarkoitetaan sitä, että haaste ei enää voi perustua esim. waymarking.com sivuston tilastoihin. Aiemmin haastekätkön ehtona saattoi olla, että käyttäjä on löytänyt tietyn määrän waymarkkeja, mutta ei enää. Sama koskee myös Benchmarkkeja, vaikkei tällä Suomeen olekaan vaikutusta. Lisäksi haaste ei voi perustua Lab cacheihin, koska ne eivät ole yleisesti saatavilla geocaching.comista vaan yleensä liittyvät johonkin tapahtumaan kuten Megaan tai Gigaan. Myös matkalaisiin perustuvat haasteet ovat kielletty.

Myös siihen mitkä asiat haasteen kriteereiksi kelpaavat on tullut muutoksia. Loggauksista haasteeseen kelpaavat Found it (löytö), Attended (osallistui) ja Webcam Photo taken (web-kamerakätkön löytö). Haaste ei siis voi perustua esim. DNF:ien loggaamiseen. Muutoinkin haasteen tulee olla positiivinen ja kannustaa kätköilyyn sen sijaan, että se rajoittaisi kätköilyä. Lisäksi, jos haaste perustuu loggauksiin, sen pitää perustua nimenomaan loggauksen tyyppiin, ei logitekstin sisältöön.

Kätkökuvauksen elementeistä kätkön nimi, kätkönomistajan nimi, GC-koodi ja kuvausteksti eivät voi olla haasteen perusteena. Tämä tarkoittaa sitä, että esim. aakkoshaastetta, jossa tulee etsiä jokaisella aakkosten kirjaimella alkava kätkö ei voi enää tehdä. Sama juttu koskee myös kätkönomistajaa. Koska haaste ei jatkossa voi perustua kätkönomistajan nimeen, myös haasteet, joissa tulee etsiä tietty määrä kätköjä joltain kätkönomistajalta, ei varmaankaan ole mahdollinen.

Kaikki jatkossa julkaistavat haasteet tulee olla myös mahdollista suorittaa ilman, että omistaa omaa kätköä. Haaste ei voi siis vaatia, että kätköilijän kätköille on tehty tietty määrä loggauksia, jne. Haasteet eivät myöskään saa vaatia, että kätköilijä olisi löytänyt tietyn määrän hyllytettyjä tai arkistoituja kätköjä.

Lisäksi kätkön piilottajan tulee näyttää, että haasteen kriteereihin vaadittuja kätköjä on paljon kätkön julkaisun hetkellä. Tässä ei siis voi luottaa siihen, että haasteen julkaisun jälkeen tiettyjä ehtoihin tarvittavia kätköjä kuitenkin julkaistaan lisää.

Kriteerien täyttäminen

Uutena vaatimuksena kätkönomistajan tulee näyttää, että hän on itse suorittanut haasteen. Suomessa tämä ei vaikuta käytännössä juurikaan, sillä aiemminkin pääsääntöisesti tarkastajat ovat vaatineet, että haastekätkön tekijä on itsekin suorittanut haasteen. Lisäksi (kuten aiemminkin) haasteiden ehdot tulee olla täytettävissä niin, ettei kätköilijöiden yksityisyys vaarannu. Käytännössä tämä varmaan tarkoittaa sitä, ettei haastekätköön vaadittavia tilastoja tarvitse lähettää sähköpostilla vaan ehtojen täyttymisen voi tehdä nimimerkin suojassa.

Haastekätkön loggaaminen

Jatkossakin kätköilijät voivat tehdä haastekätkön logivihkoon merkinnän milloin tahansa, vaikka haastekätkön ehdot ei olisikaan täyttyneet. Geocaching.com -sivustolle haastekätköä ei kuitenkaan voi merkitä löydetyksi ennen kuin haasteen ehdot ovat täyttyneet. Tässä ei siis sen kummempaa muutosta. Nyt tämäkin on kuitenkin ohjenuoriin selkeästi kirjattu.

Haaste tulee olla saavutettavissa

Haastekätköjen tulee olla kaikkien saavutettavissa milloin tahansa. Tämä siis tarkoittaa sitä, että haasteen ehdot tulee olla sellaiset, että aloittelijankin on mahdollista ne saavuttaa. Tämä siis tarkoittaa sitä, että haaste ei voi vaatia, että kätköjä pitää olla löytänyt jonain tiettynä aiempana vuonna. Tällainen kätkö ei olisi aloittelijoiden saavutettavissa, koska aikakonetta ei ole vielä keksitty. Lisäksi ei ole hyväksyttävää, että haaste ei ole jonkin kätköiljäsegmentin etsittävissä. Mitä tämä tarkoittaa onkin jo vähän tulkinnanvaraisempaa. Mutta selkeästi näillä ohjeilla halutaan, että haastekätköt ovat kaikkien löydettävissä, oli kätköilijä sitten ulkomailta tai aloittelija. Sen sijaan tämä ei tarkoita sitä, että haasteen tarvisi olla erityisen helppo.

Aikarajoitukset

Suomessakin ovat melko suosituksi nousseet ns. putkihaasteet, joissa pitää löytää vähintään yksi kätkö jokaisena perättäisenä päivänä tietyn aikajakson ajan. Uusien ohjeiden myötä pisin mahdollinen kätköilyputkihaaste on rajattu 365 päivään. Geocaching HQ perustelee tätä sillä, että monien mielestä putkihaasteissa parasta on se päivä, milloin putki loppui. Niinpä pidemmissä kätköilyputkissa ei ole juurikaan järkeä.

Myös aikarajoitetut haasteet ovat jatkossa kiellettyjä. Tämä koskee siis haasteita, joissa on tavoitteena etsiä tietty määrä kätköjä päivässä, viikossa, kuukaudessa tai vuodessa. Esimerkiksi 50 kätköä päivässä, 100 mysteerikätköä päivässä tai vaikkapa 2000 kätköä vuodessa tyyppiset haasteet ovat siis jatkossa kiellettyjä.

Kätkölistoihin perustuvat haasteet

Haastekätkö, jossa pitää löytää kätköjä, joilla on tietty määrä suosikkipisteitä on jatkossakin hyväksytty. Haasteet, jotka perustuvat asioihin, jotka ovat haastekätkön piilottajan hallinnassa eivät sen sijaan ole enää mahdollisia. Esimerkiksi haaste ei voi perustua siihen, että kätköilijän pitäisi löytää tietty määrä kätköjä, joille kätkönomistaja on itse antanut suosikkipisteen. Myöskään piilottajan omiin kätköihin perustuvaa haastetta ei enää hyväksytä. Tai jonkin toisen kätköilijän omistamiin kätköihin perustuvaa haastekätköä ei voi tehdä. Tämä siis tarkoittanee käytännössä sitä, että haaste, jossa tulee etsiä vaikkapa jonkun piilottajan kaikki kätköt (tai edes tietty prosentti) ei ole mahdollinen. Vaikka asiaa ei ole suoraan uusissa ohjenuorissa sanottu, niin veikkaa myös, että haastekätkön piilottajan bookmark-listalla oleviin kätköihin perustuvaa haastetta ei enää hyväksytä.

Kaikkien kätköjen tai tietyn prosenttiosuuden kätköistä etsimiseen perustuvat haasteet

Jatkossa haasteet, joissa pitää etsiä tietyn alueen kaikki kätköt (esim. kaikki kätköt yhdestä maasta), ovat kielletty. Samoin tietyn prosenttiosuuden tietyltä alueelta vaativat haastekätköt ovat kielletty. Tämä siis tarkoittaa, että jatkossa ei voisi tehdä haastetta, jossa pitää etsiä esim. 50 % kaikista kätköistä Pirkanmaalla tai haaste, jossa pitäisi etsiä 30 % kaikista Suomen Earthcacheista. Haasteen tulee sen sijaan perustua tiettyyn lukemaan. Esim. 30 Earthcachea Suomesta voisi olla hyväksyttävä tai 200 kätköä Pirkanmaalta -haaste voisi olla ok.

Löytöpäivämäärä

Jatkossa haastekätköissä on hyväksytty kaikki kätköt, jotka kätköilijä on löytänyt. Haastekätkössä ei jatkossakaan saa olla rajoituksia, että kätköt pitäisi löytää vasta haasteen julkaisun jälkeen.

Muut rajoitteet

Kuten jo todettu, niin haasteiden ehdot tulee olla positiivisa ja kannustaa kätköilyyn. Ne eivät saa rajoittaa kätköilyä. Jatkossa ei siis voi tehdä haastekätköä, jossa vaadittaisiin, että 10 % kaikista loggauksista pitää olla miitteihin tai 30 % kaikista löydöistä tulee olla mysteereitä. Myöskään ei ole mahdollista tehdä haastetta, jossa pitää etsiä jotain tiettyä kätkötyyppiä putkeen. Esim. haaste, jossa pitäisi etsiä perättäin 100 mysteerikätköä (eikä muita kätköjä) ei ole sallittu.

Myöskään haastekätkö ei saisi olla kilpailullinen, vaan sen tulisi olla enemmänkin kätköilijän saavutus. Esimerkiksi FTF:t lasketaan kilpailulliseksi elementiksi, eikä niihin perustuva haaste ole mahdollinen.

Eikä siinä kaikki..

Uutena ohjeena haastekätköjä koskien on myös suositus, että haastekätkön vaikeusluokitus tulisi perustua haasteeseen, eikä itse kätköpurkin vaikeuteen. Sen sijaan maastoluokituksen tulisi olla haastekätkön purkin sijainnin mukainen, eikä perustua haasteeseen, kuten aiemmin.

Haastekätköjä piilottaessa kannattaa muistaa, ettei jonkun toisen kätkön julkaisu ole ennakkotapaus. Se tarkoittaa tietenkin siis sitä, että jos joku kätkö on julkaistu se ei tarkoita, että vastaava kätkö menisi läpi tulevaisuudessa. Tähän liittyen kannattaa myös huomata, että ennen 21.4. 2015 julkaistut haastekätköt ovat nyt grandfathered. Se tarkoittaa sitä, että ne jatkavat oloaan kuten ennenkin, mutta uusia vastaavia kätköjä ei voi tehdä. Geocaching HQ on myös maininnut, että he saattavat arkistoida sellaiset haastekätköt, joista aiheutuu harmia jatkossa.

Viimeinen sana haastekätkön julkaisussa on paikallisilla tarkastajilla. Jos heidän mielestään haaste vaikuttaa ongelmalliselta, sitä ei julkaista, vaikka se muutoin täyttäisikin uudet ohjenuorat.

Mitä jää jäljelle?

Uudet haastekätköjen ohjenuorat rajoittavat paljon sitä millaisia haastekätköjä voi jatkossa tehdä. Kysymys oikeastaan kuuluukin mitä jää jäljelle, kun monet haasteet eivät jatkossa kelpaa. No, en olisi kovin huolissani, sillä kätköilijät ovat kekseliästä porukkaa ja varmasti keksivät mielenkiintoisia haasteita uusillakin ohjeistuksilla. Mielestäni uudet ohjeet rajoittavat selkeät ylilyönnit pois ja rajoittavat esimerkiksi kätköjen nimillä kikkailua.

Jatkon ratkaisevat uusien haastekätköjen piilottajat. Jos uudet ohjeistukset toimivat ja haastekätköt eivät jatkossa turhaan kuormita kätkötarkastajia tai HQ:ta, niin haastekätköt saavat jatkaa ja saattavat saada jopa oman kätkötyyppinsä. Jos taas uudet ohjeistukset eivät auta hahmottamaan mikä on haastekätköissä ok ja mikä ei, niin sitten haastekätköt todennäköisesti kielletään pysyvästi. Eli kannattaa siis miettiä pari kertaa ennen kuin rupeaa vänkäämään haastekätköjen ehdoista tarkastajien ja HQ:n appealsin kanssa. Toivottavasti kätköilijäyhteisö ei anna asioiden mennä sille tolalle.

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.