Virtual rewards 3.0 – jälleen lisää virtuaalikätköjä

Vuoden 2019 toukokuussa Geocaching HQ viimeksi jakoi joukon virtuaalikätköjä (Virtual rewards 2.0) kriteerit täyttäville satunnaisesti valikoiduille geokätköilijöille ja nyt luvassa on 4000 uutta virtuaalikätköä, jotka jaetaan samaan tyyliin.

Virtuaalipalkintoja

HQ on jo aiemmin sanonut, että vuosi 2022 on piilotuksen vuosi (Year of the Hide) ja osana tätä HQ haluaa palkita ansioituneita kätköjen tekijöitä Virtuaalipalkinnoilla, joilla siis viitataan oikeuteen tehdä uusi virtuaalikätkö. Tarkoituksena on tällä tavalla tuoda tarjolle 4000 uutta virtuaalikätköä.

Homma toimii siten, että kätköilijän tulee ilmoittaa halukkuutensa tehdä uusi virtuaalikätkö tällä sivulla. Virtual rewards 3.0 kätköjen aikataulu on tällainen:

  • Helmikuun 8. päivä 2022: Hakemussivu aukeaa (geokätköilijät siis hakevat erikseen oikeutta tehdä kätkö).
  • Helmikuun 26. päivä 2022: Hakemussivusto sulkeutuu.
  • Maaliskuun 1. päivä 2022: Geocaching HQ satunnaisesti valitsee maksimissaan 4000 geokätköilijää, jotka saavat jokainen yhden virtuaalikätkön tehtäväkseen (kuvaus ilmestyy saajan profiiliin). Virtuaalikätkön tekemisoikeuden saaneilla on vuosi aikaa tehdä heidän virtuaalikätkönsä eli siis 1.3. 2023 asti.

Jotta voit hakea oikeutta tehdä uusi virtuaalikätkö, tulee sinun täyttää tietyt kriteerit ja nämä ovat:

  • Virtual reward: Et ole aiemmissa Virtual reward -kampanjoissa saanut oikeutta tehdä virtuaalikätköä
  • Kätkön omistajuus: Sinulla tulee olla vähintään kaksi aktiivista kätköä (eventtejä ei lasketa).
  • Piilotus: Sinun tulee olla piilottanut vähintään yksi geokätkö tai eventti viimeisen neljän vuoden aikana (julkaistu aikavälillä 8.2.2018-8.2.2022)
  • Aktiivisuus: Sinun tulee olla kirjannut loggaus geokätkölle viimeisen 6 kuukauden aikana.
  • Laatu: Omistamillasi geokätköillä tulee olla vähintään 20 suosikkipistettä yhteensä.

Eli kovin hurjat vaatimukset ei ole, jotta voi osallistua virtuaalipalkintojen arvontaan. HQ:n mukaan maailmanlaajuisesti noin 50 000 kätköilijää täyttää kampanjan ehdot. 4000 virtuaalipalkinnon saajaa ilmeisesti arvotaan siten, että ne jakautuvat ympäri maailman. Lisäksi noin 30 uutta kätkötarkastajaa ja muuta vapaaehtoista saa virtual rewardin automaattisesti osallistumatta arvontaan. Virtuaalikätköjen tulee noudattaa niitä koskevia erityisiä ohjenuoria.

Aiempia palkintoja 2017 ja 2019

Ensimmäinen Virtual reward kampanja järjestettiin viisi vuotta sitten vuonna 2017 ja toinen kaksi vuotta myöhemmin 2019. Nämä kaksi ensimmäistä palkintokierrosta tuottivat 6200 uutta virtuaalikätköä maailmaan. Geocaching HQ on tutkinut näitä elokuun 2017 ja joulukuun 2021 välillä julkaistuja virtuaalikätköjä ja ne ovat olleet suosittuja eri tavoilla tarkasteltuna: suosikkipisteiden määrä, suosikkipisteprosentti, logien pituus ja löytötiheys. Lisäksi toisin kuin ennen 2017 kampanjaa pelättiin, ei virtuaalikätköjen tarkastus ole aiheuttanut ylimääräistä kuormaa kätkötarkastajille.

Geocaching HQ on erityisen iloinen, että uudet virtuaalikätköt ovat jakaantuneet tasaisemmin ympäri maailmaa kuin alkuperäiset 2000-luvun alun virtuaalikätköt. Ennen virtual rewards palkintoja valtaosa virtuaalikätköistä on Yhdysvalloissa. Uusissa kampanjoissa vain 15% uusista virtuaalikätköistä on tullut Yhdysvaltoihin ja nykyisin virtuaalikätköjä on jo yli 155 maassa. Alla olevista piirakkakaavioista näkyy jakauma ainakin suunnilleen.

Vaikka nyt kolmannen kerran jaetaan virtuaalikätkön teko-oikeuksia palkintona, ei tämä tarkoita, että virtuaalikätköt ovat tulleet takaisin jokaisen tehtäväksi. HQ edelleen pitää kätkötyypin grandfatheroituna kätkötyyppinä. Joskin HQ kyllä vinkkaa, että jos tämäkin julkaisu menee yhtä hyvin kuin aiemmat, on todennäköistä, että HQ jatkaa tällaisten kampanjoiden tekemistä tulevaisuudessakin kuitenkin siten, että aina uusilla kätköntekijöillä on mahdollisuus saada virtuaalikätköjä tehtäväksi.

Virtuaalit eivät ole palaamassa yleiseen kätkövalikoimaan, koska aikanaan kätkötyyppiä käytettiin paljon väärin. Virtuaalit olivat alunperin luotu kätkötyypiksi paikkoihin, joissa olisi niin paljon jästejä, ettei siihen saa tavallista purkillista kätköä tai muuten vaan paikalla ei olisi piilopaikkoja. Jotkut kuitenkin käyttivät virtuaalia tavallisen kätkön sijasta, koska virtuaalia ei tarvitse huoltaa, vaikka paikalle olisi saanut purkillisenkin kätkötyypin.

Tämän jälkeen virtuaaleja koskevia ohjenuoria muutettiin. Se toi uudelaisia ongelmia, koska virtuaalien tehtävistä tuli subjektiivisesti arvioitavia, joka teki hommasta hankalaa sekä tarkastajille että piilottajille. Tämän jälkeen kätkötyyppi lopulta grandfatheroitiin. Virtual rewardsejen kanssa ongelmia ei HQ:n mukaan ole ilmaantunut, koska kätkötyyppi ei ole vapaassa käytössä.

Nyt jaettavia virtuaalikätköjä ei jaeta tasaisesti eri maiden välillä. Tämä siksi, että maiden pinta-alat ja kätköilijämäärät vaihtelevat valtavasti. HQ käyttää algoritmia apuna, jotta virtuaalit jakautuvat tasaisesti eri maihin, mutta suosivat maita, joissa geokätköily-yhteisö on kasvamassa. Kriteerit valintaan on tarkoituksella laitettu alas, jotta kätköilijät, jotka kriteerit täyttävät, jakautuvat tasaisesti ympäri maailman. HQ:n mukaan 50000 kätköilijää täyttää kriteerit ja nämä edustavat 88 eri maata. Vuonna 2019 mukana oli kätköilijöitä 89 maasta ja vuonna 2017 vain 63:sta eri maasta.

Yhteensä virtuaalikätköjä on maailmassa n. 10 600 kappaletta, joka on 0,3% koko maailman 3 326 000:sta aktiivisesta kätköstä. Vaikka tämä uusi palkintojulkaisu lisää määrää 4000:lla kätköllä ei jatkossakaan virtuaaleja ole kuin 0,4% aktiivisista kätköistä.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.