Community celebration miittejä 25-vuotisjuhliin

Ensi vuonna juhlitaan 25-vuotista kätköilyä. Aiemmin ilmoitettiin, että vuonna 2025 tulee megoille mahdollisiksi hakea Block party -statusta. Nyt tavallisten miittien puolella on luvassa uutisia, kun Community Celebration Eventit (CCE) tekevät paluun.

Jotta saat oikeuden pitää oman CCE miitin vuonna 2025, geokätköilijän tulee

  1. Piilottaa vähintään yksi uusi kätkö, joka on julkaistu välillä 1.1. 2024- 31.12.2024. Eventtejä ja Adventure Labeja ei lasketa tähän.
  2. Pitää järjestää vähintään yksi eventti (voi olla myös CITO) välillä 1.1.2024-31.12.2024
  3. Pitää olla luonut kätköilytunnus ennen kuin tämä ilmoitus uusista CCE-miiteistä tehtiin 20.2.2024.

Geocaching HQ jakaa CCE -miitit kaikille geokätköilijöille, jotka täyttävät ylläolevat kriteerit. CCE -miitin pitämisoikeudet jaetaan 1.7.2024 alkaen siten, että joka kuukausi oikeuden saa enintään 2025 kätköilijää ja tuota jatketaan, kunnes kaikki kriteerit täyttävät kätköilijät ovat saaneet CCE-miitin. Lisäksi kaikki geokätköily-yhteisön vapaaehtoiset, kuten tarkastajat, moderaattorit ja kielenkääntäjät saavat CCE-miitin pito-oikeuden. Myös primäärinen tunnus, jolla järjestetään mega, giga tai Block Party vuonna 2025 saa oikeuden pitää CCE-miitin.

Niiden, jotka saavat Community Celebration Eventin, tulee järjestää se 1.1.2025-31.12.2025 välisenä aikana. Tapahtuman tulee kestää vähintään 2 tuntia ja se ei voi olla päällekkäin Megaan, Gigaan tai Block Partyyn liittyvien eventtien kanssa.

Jos et muista, mistä CCE-miiteissä on kyse, voit katsoa tämän aiemman blogauksen, jossa on lyhyesti sivuttu CCE-miittien historiaakin.

HQ uskoo, että miittien jakaminen 2025 kappaleen erissä lisää innostusta miittien ympärillä. Lisäksi HQ haluaa jakaa miittien tarkastukseen liittyvää kuormaa, siten, ettei tarkastushuippuja syntyisi helposti. Ja toisaalta HQ yrittää tukea miittien jakautumista eri päiville. Miittien ensimmäinen erä jaetaan jo heinäkuussa. Koska miitin voi laittaa julkaisujonoon 6 kk ennen tapahtumaa, tämä auttaa miittikalenterin suunnittelussa löytämään vapaan ajankohdan. Normaaliin tapaan CCE-miitti pitää laittaa julkaisujonoon 2 viikkoa ennen tapahtumaa. Näin ollen miitin pitää olla julkaisujonossa viimeistään 17.12.2025.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.