Adventure labeihin seikkailun kesto

Perjantaina 19.11. 2021 Adventure lab -sovellus sai uuden päivityksen 1.3.14. Päivityksen myötä Adventure labeihin on liitetty tieto, kauanko seikkailun suorittaminen suurin piirtein vaatii aikaa. Seikkailun kesto lasketaan automaattisesti ohjelman toimesta, kun seikailulla on vähintään viisi vierailua.

Mistä löytyy?

Toiminto on vielä kokeiluasteella ja HQ on kertonut, että odottaa toiminnossa olevan vielä ongelmia, mutta ovat halunneet julkaista toiminnon mahdollisimman nopeasti, jotta käyttäjät pääsevät sitä kokeilemaan ja HQ voi oppia minkälaisia ongelmia käyttäjillä voi tulla vastaan.

Uusin versio Adventure Labs -sovelluksesta on ladattu Google Play ja AppStore kauppoihin. HQ kertoo, että vaikka sovelluksen päivittää uusimpaan versioon, ei ominaisuus välttämättä heti näy kaikilla käyttäjillä ja voi kestää 24 tuntia ennen kuin ominaisuus näkyy sovelluksessa. Toisaalta päivityksen löytyminen sovelluskaupasta voi kestää jopa viikon. HQ on siis julkaissut uuden version inkrementaalisesti eli se ei näy kaikille käyttäjille heti. Tällä pyritään siihen, että mahdolliset ongelmat rajoittuvat vain osalle käyttäjistä. Minulle päivitys oli tullut eilen lauantaina saataville.

Arvioitu suoritusaika näkyy sovelluksessa karttanäkymässä seikkailun “tietokuplassa” tai seikkailuiden listausnäkymässä. Myös seikkailun omassa kuvauksessa tämä tieto on näkyvissä.

Laskuoppia

Arvioitu seikkailun kesto lasketaan käyttäjien seikkailun kaikkien lokaatioiden löytämiseen käytetystä ajasta. Eri käyttäjien suoritusajoista otetaan mediaaniluku, josta lasketaan arvio. Mediaani on siis lukujoukon keksimmäinen luku. Esimerkiksi jos suoritus ajat olisivat 1, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 4,678, ja 58,920 minuuttia olisi mediaani 7 minuuttia, kun taas jos käytettäisiin keskiarvoa olisi se 7000 minuuttia. Näin mediaani ehkä antaa realistisemman kuvan suoritusajasta. Tosin vähän kyllä mietin tässä, että kuinka moni muu toimii ainakin kotikaupungin labien kanssa samoin kuin minä, että suoritan yhden lokaation silloin tällöin, jolloin suoritusaika on aina melko pitkä.

HQ kuitenkin kertoo katselmoineensa laskukaavaansa useammalla labilla ja haastatellut labien kiertäjiä ja tekijöitä ja tällä tavoin tullut tulokseen, että mediaanin käyttö antaa melko realistisen kuvan labista. Jotta aika-arvio näkyy täytyy labilla olla ollut myös vähintään viisi vierailijaa toukokuun 1. päivän 2021 jälkeen. Tämä siis siksi, että ennen tuota päivämäärää ei HQ ole kerännyt suoritusaikoihin liittyviä tietoja riittävällä tarkkuudella.

Suoritusaika ei suinkaan ole numeroarvo, joka syntyy laskukaavan tuloksena vaan suoritusaika valitaan valmiista kategorioista. Nämä valmiit kategoriat ovat:

  • 0-30 min.
  • 31-45 min.
  • 46-60 min.
  • 61-90 min.
  • 91-120 min.
  • 120+ min.
  • –:–   Ei vielä arviota

Ominaisuus on kiva lisä, jos arvioi riittääkö aika jonkun labin suorittamiseen. Tosin ehkä pidempiin labeihin olisi voinut vielä yhden kategorian lisätä. Toisaalta ehkä tässä pyritään myös ohjaamaan siihen, että labit olisivat lyhyitä eikä useita päiviä vaativia reissuja.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.